Statistikk

Generell statistikk frå databasen

Registrerte titlar

Filmar: 2466 langfilmar og 459 kortfilmar.

Seriar: 9896 episodar fordelt på 234 seriar.

Eldste tittel

Film: The Boxing Cats IMDb

Årstal: 1894

Seinaste tittel

Film: Ninjababy IMDb

Årstal: 2021

Lengste filmtittel i databasen

Film: Dr. Mabuse, der Spieler IMDb

Speletid: 4 timar og 41 minutt

Per tiår

Statistikk frå filmloggen

Loggførte titlar

Filmar: 1584 filmar. 276 var gjensyn.

Seriar: 3786 episodar i 123 seriar. 158 episodar var gjensyn.

Seinast loggført

Film: Wonder Woman 1984 IMDb

Serie: Star Wars: The Bad Batch IMDb

Les meir i Filmloggen.

Oftast sett

Film oftast sett: Star Wars: Episode IV – A New Hope IMDb

Serie oftast sett: Firefly IMDb

Loggført per år

Statistikk frå videoveggen

Videostatistikk

Tal på videoar

1398 videotitlar

Medium

4K Ultra HD: 13 titlar.

Blu-ray: 381 titlar.

DVD: 1002 titlar.

VHS: 2 titlar.

Per år
*) 4K Ultra HD manglar førebels i denne grafen.
Tal på plater

2665 plater totalt, eller ca. 2 plater per videotittel.

Flest plater

Det er totalt 39 plater i følgjande videotittel:

Videosoner

Eg har 867 DVD-ar i sone 2 og 148 Blu-ray i sone B.

Kjøpsstatistikk

Utloger

Per videotittel: 126 kr.

Per år: 8796 kr.

Totalsum: 175918 kr.

Butikkar

Butikk handla mest i: Platekompaniet.no, nettbutikk
Videotitlar kjøpt der: 339 titlar.
Pengar brukt der: 37987 kr.

Fem andre favorittbutikkar:
  • Mix Scene 1 i Mo i Rana
  • Platekompaniet i Nidaros
  • Free Record Shop i Mo i Rana
  • nettbutikken Play.com
  • nettbutikken CDON.com

Eg har handla 668 videoar i butikk og 670 på nett.

Prisavvik*

* Utgjer 10,2 % av videosamlinga.

Dyraste videotittel

Den dyraste videoen i samlinga kosta 3078 kr.:

Billegaste videotittel*

Den billegaste videoen i samlinga kosta 3 kr.:

* Gratisvideoar er ikkje medrekna.

Videotittelstatistikk

Fyrste video
Seinaste video
Tal på titlar i videosamlinga

Filmtitlar: 1740 filmar.

Seriar: 90 seriar med 239 sesongar og 4295 episodar.

Tal på gjennomsyn

Filmvisningar: 1,7 gonger per film i samlinga.

Serievisningar: 1,5 gonger per serie i samlinga.

Eldste film i videosamlinga

Film: The Birth of a Nation IMDb
Årstal: 1915

Eldste serie i videosamlinga

Serie: Flash Gordon IMDb
Årstal: 1936

Lengste speletid på tittel

Tittel: Dr. Mabuse, der Spieler IMDb
Speletid: 4 timar og 41 minutt.

Lengste samanlagte speletid

Speletid: 4 dagar, 5 timar og 5 minutt.

Filmar i fleire kopiar

Det er 34 filmar med meir enn éin videokopi.

Ein av titlane er Now You See Him: The Invisible Man Revealed!. Filmtittelen er å finne i 2 videoar, m.a. i: